۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

ایران فقط تهران نیست.........

بنام حق

زحمتكشان وفعالان آزاديخواه

ضمن عرض سلام ودروود فراوان بسيار خوشحالم كه مدتيست شماها از تمركز گرايي وتوجه خاص به چند نقطه محدود ،نگاهتان رابسوي دورتادور مرز ايران پراكنده نموده ايد،همانگونه كه ميدانيد ايران فقط تهران نيست وشعار دموكراسي ،برابري ،آزادي زماني تحقق پيدا ميكندكه كليه ماو شماها ، جنوب –غرب- شرق را همچون شمال بطور مساوي زير چتر خبري خود دربياوريم واميدوارم مليتهاي تحت ستم ايراني ازجمله بلوچها كه در صدر محروميتها ،شكنجه ها ،اعدامها...قرار گرفته اند رابيشتر پوشش بدهيد ، وبراي تك تكتان كه صداي ماهستيد آرزوي سلامتي وشادكامي دارم .

به اميد آزادي

حق طلب ازبلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: