۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

مصادره اموال متجاوزان و بازگرفتن ثروتهای بلوچستان حق مردم است

متجاوزان در حال غارت ثروتهای ملی بلوچستان هستند و هر روز بر ثروت متجاوزان و اشغالگران افزوده می شود و در همین حال بر فقر مردم بلوچ افزوده می شود و فقر در بلوچستان بیداد می کند و به اعتراف نهادهای دولتی 70 در صد مردم بلوچ زیر خط فقر زندگی می کنند. سرزمین بلوچستان از غنی ترین سرزمینها محسوب می شود و با جمعیت کم ملت بلوچ باید این ملت از ثروتمندترین و غنی ترین ملتهای منطقه می شدند اما بالعکس این ملت در سرمایه های خدادادی هیچ سهمی ندارد و فرزندان این ملت با فقر دست و پنجه نرم می کنند و برای بدست آوردن لقمه ای نان جان خود را فدا می کنند تا زن و فرزند خود را از مرگ نجات دهند.
اما متجاوزان زابلی و غیر زابلی با استفاده از منابع همین مردم ثروتمند شده و با تکیه بر منابع اقتصادی سرزمین بلوچستان ثروتهای کلانی بدست آورده اند و همچنان به غارت سرزمینهای بلوچستان ادامه می دهند در این حالت جوانان بلوچ حق دارند اموال متجاوزان را مصادره کنند و ثروتهای غارت شده توسط متجاوزان را بازگیرند و برای بلوچستان خرج کنند.
این حق مسلم ملت بلوچ است و گرفتن اموال خود از متجاوزان هیچ اشکالی شرعی و عقلی ندارد و باید متجاوزان اموال غارت شده را به بلوچستان بازگردانند. زابلیهائی که تا دیروز نان برای خوردن نداشتند و در اطراف شهرها در خیمه ها و آلونک ها زندگی می کردند امروز با غارت ثروتهای بلوچستان ثروتمند شده و فرزندان بلوچ که مالک این خاک و سرزمین هستند تبدیل به آلونک نشین شدند و همانجا هم خانه هایشان بر سرشان خراب می شوند لذا این اموال غارت شده باید پس گرفته شوند و این خون ملت بلوچ است که توسط متجاوزان مکیده شده است و باید بازگردانده شود.
دلاو بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: