۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

نامه ای خطاب به گردانندگان شبکه نور

بنام حق

خدمت شما عزيزان ودست اندركاران شبكه نور سلام ودرودميفرستم،اميدوارم در راه حق وعدالت بيش ازپيش كوشاباشيد،همانطور كه ميدانيدبيشتر رسانه هاي فارسي زبان بخاطر مقاصدشان ازحقيقت گويي بالخص براي جامعه مظلوم اهلسنت انگارخودرابيگانه ميپندارند،بدرستيكه انسان واقعي مرزهاي پوسيده تعصبات ( نژادي مذهبي...)را لاقل درمورد ظلم وجنايات بشري ميدردوبي پروا جانب حق راميگيرد،صدافسوس! اكثر ايرانيان صاحب رسانه كه بيهوده دم از دموكراسي وحقوق بشر ميزنند نسبت به ما بلوچها ،كردها،تركمن ها....بسيار تبعيض قايلند،مثلا صدها بلوچ بيگناه كشته شدند،امامدعيان آزادي همچون كر ولال خاموش بودند،بنده بارها ازطرق مختلف به مدعيان آزادي گوشزد ونصيحت كرده ام كه اين عمل باعث آزاردگي وبيزاري ما مظلومان نسبت به شماها ميشود،والبته بسيارخوب است كه چهره واقعي خودرانمايان ميسازند،و خوشحاليم كه تلويزيون نور توانست تا حدودي اين خلا راپر،و به ياري ما ستمديدگان شتافت،بويژه برنامه مورخه26/6 88 منبرآزاد مرا بسيار شگفت زده واميدوارساخت.

(انسان رفتنيست چه با نيش عقرب چه با شمشيردشمن.. )

درپايان اين حقير پيشنهاد ميدهم1 –مي طلبد حداقل هفته اي يكباردرتايم مشخصي برنامه اي ويژه(اخبار-رويدادها..)مثلا بنام هفته اي كه بر اهل سنت گذشت(يا با مضمون ديگري..) درنور گنجانده شود2- مدت زمان منبر آزاد بيشتروزودتربشودوضمن معرفي شخصيتي وآثاري انديشمندان زنده وبخصوص مردگان ،سخنرانيهايشان را نيز پخش نماييد3-علاوه بر زبان فارسي،بلوچي –كردي ....در نورشديدا احساس ميگردد4-ايميل وتلفن برنامه هاي مختلف شبكه بصورت زيرنويس وتكراري تاپايان موضوع موردنظرنمايان بشودخيلي بهتراست5 – از مسلمانان واقعي متفرقه(دانشجو-دكتر-خلبان- مهندس...)جهت شكوفا ساختن برنامه ها استفاده نماييد6-گذاشتن مناظره بين مسلمان ومدعي مسلمان، آتشفشانها ي دروغين را خاموش ونور رامنورتر خواهدساخت.....

با آرزوي پيروزي حق

حق طلب از بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: